SERVİCES

SERVİCES

PARATONER(YILDIRIMLIK) NEDİR?

Fabrikaları, yüksek katlı konutları, iş merkezlerini, gökdelenleri, camileri vs. doğal bir olay olan yıldırımdan koruyup yıldırımın olumsuz etkilerini en kısa yoldan toprağa iletmek için kullanılan bir cihazdır.

PARATONER(YILDIRIMLIK) ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Ülkemizde 3 çeşit paratoner örneği görülmektedir.

  1. FARADAY KAFESİ
  2. AKTİF PARATONER
  3. RADYOAKTİF PARATONER

PARATONER ' İN TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ VE RAPORLANDIRILMASI

Paratonerlerin topraklama direnç değerlerinin ölçümleri ile ilgili yönetmelikte belirtildiği üzere yılda 1 kere olmak şartıyla periyodik(yıllık) olarak ölçülüp raporlandırılması gerekir. Gerekli ölçümler EMO' ya kayıtlı bir Elektrik Mühendisi tarafından yapılıp aşağıda görüleceği üzere örneğe benzer şekilde raporlanmalıdır.