HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Şantiye Şefliği

Şantiye Şefliği

 

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ

  Şantiye Şefleri, inşaat yönetiminin en önemli kişilerinden birisidir.

 İnşaatlarda çalışanların tümü sigortalı olmak zorundadır. Müteahhitler inşaatı sevk ve idare eden Şantiye Şeflerini de sigortaya kaydettirmek zorundadır.

  Şantiye Şefleri Müteahhit adına inşaatları sevk ve idare ederken bu ciddi görevinin karşılığında maaş alması zaruridir. Zaten inşaatlarla yakından ilgilenebilmesi için aksini düşünmek olmaz.

  Genelde Şantiye Şefliği formalite yerine gelsin kabilinden inşaat ruhsatında yer almaktadır. Ruhsat alınırken verilen cüzi bir meblağ ile formalite eksikliği tamamlanmaktadır. Sonrasında Müteahhitlerin çoğu o Şantiye Şefine ne sigortalı yapmaktadır, ne de maaş bağlamaktadırlar. Ancak inşaatta ihtilaflı bir durum olduğunda Şantiye Şefleri de Belediyelerce cezaya tabi tutulmaktadırlar. Aslında Devlet bir bütün olmak zorundadır. Şantiye Şefi sigortalı yapılmamış ise Belediye inşaata izin vermeyecek ve örneğin en azından üç ayda bir sigorta bildirgelerini istemelidirler. Ayrıca bu kadar önemli bir görev üstlenilen Şantiye Şefliğinde maaş ödemelerinin yapılıp yapılmadığını Devletin ilgili birimleri kontrol edecek. Bunlar yapılmadığı sürece Şantiye Şefliği formaliteden öteye gidemez. İnşaatlarda da kalitesizlik baş gösterir. Bir iş kazası olduğunda da Devlet cebine doğru dürüst para girmeyen hatta sigortası bile yapılmamış Şantiye Şeflerinin yakasına yapışmaktadır. Bu yanlıştır.

  Bildiğiniz gibi İnşaatların kalitesizliği 6 Şubat’ta 11 ilimizi etkileyen deprem felaketiyle anlaşılmıştır. Bu nedenlerle Şantiye Şefleri de Yapı Denetim Firmalarının bugünkü statüsünde olduğu gibi havuzdan sırasıyla atanmalıdır. Şantiye Şeflerini Müteahhit veya yetkilisi seçmemelidir. Sigortalı ve maaşlı görev verilmelidir. İlgili Bakanlık denetimi altında çalışmalıdırlar.

  Bunlar sağlanırsa İnşaat sektörüne bir ciddiyet gelecek ve inşaat kalitesi yükselecektir.