HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ

Güç Artırım Projeleri

Güç Artırım Projeleri

Güç artırımı, trafolarda ya da elektrik tesisatlarında enerji kapasitesinin artırılması işlemine denmektedir. Elektrik piyasası müşteri hizmetleri yönetmeliği çerçevesinde yapılabilir. Güç artırımı, güç artırımı projesi çiziminde belirtilen mevcut gücün artırılması işlemini ifade etmektedir.

Güç Artırımı İhtiyacı Nasıl Belirlenir?

  BEDAŞ uygulamasına göre dairelerin talep güçleri projelerde hesaplanan güç üzerinden değerlendirilir. İşyerlerinde ise eş zamanlılık faktörü 1 (bir) olduğundan kurulu güç talep gücü olarak kabul edilir. Elektrik idareleriyle yapılan sözleşmelerdeki güç elektrik kullanımında aşılırsa BEDAŞ'a güç arttırımı talebinde bulunurlar.

  Bu güç artırım talebi yerinde yapılan inceleme sonucu belirlenen güç üzerinden yapılır.

Güç Artırım Projesi

Elektrik tesisatında güç artırma ihtiyacı duyulduğunda uygulanması gereken bir prosedür olarak öne çıkmaktadır. Elektrik güç artırım proje hazırlama prosedürü, yetkili elektrik firmaları ve elektrik mühendisleri tarafından hazırlanmaktadır.

Trafo güç artırım projesi olarak da bilinen güç artırım projesi elektrik tesisatının ve trafonun istenen kapasiteye çıkarılması ya da güç artırılması için önemli bir resmi dokümandır.

Güç Artırım Projesi Neden Hazırlanır?

Enerji dağıtım şirketleri, her elektrik abonesi için belli bir kapasitede elektrik bağlantısı ya da enerji sağlamaktadır. Elektrik tesisatı, dağıtım şirketi ve abone arasındaki bir prosedüre göre tasarlanmaktadır.

Fakat bazı durumlarda abone, trafodan veya elektrik tesisatından almak istediği enerji miktarını artırmak isteyebilmektedir. Elektrik güç artırımı proje taleplerinde ise belli bazı prosedürler dikkate alınmaktadır. Buna göre, güç artırım talepleri için aşağıdaki adımlar izlenmektedir;

 • Güç artırım projesi çizimi öncesi yetkili firma görevlileri yerinde keşif yapar.
 • Elektrik tesisatında istenen kapasiteye uygun bir proje çizilir.
 • Elektrik tesisatı ya da trafo, çizilen projeye uygun hale getirilir.
 • Enerji dağıtım şirketine başvurularak, tesisatın muayenesi ve prosedüre uygunluk kontrolü istenir.
 • Abone, enerji dağıtım şirketine giderek elektrik sözleşmesini güç artırım kapasitesine göre rezive ettirir.

Elektrik Güç Artırımı Nedir?

Binaların elektrik tesisatları, elektrik aboneliği kapsamında ihtiyacı olabilecek güce göre belirlenir ve dağıtım şirketleri ile bir elektrik bağlantı sözleşmesi yapılır. Fakat ilerleyen süreçte abonelerin elektrik tesisatı ihtiyaçları belirlenenin üstüne çıkabilir.

Böyle durumlarda akla gelen ilk çözüm ise güç artırım talebinde bulunmaktır. Tesisat değiştirmek, tercih edilen bir çözüm değildir. Çünkü tesisatta yapılan değişiklikler şebekelere zarar verebilir ve yangın oluşma riskini yükseklere taşır.

Son olarak elektrik güç artırımı talebi doğrultusunda güç artırım projesi yeniden düzenlenerek yapılacak olan değişiklikler buna göre belirlenir.

Güç Artırımı İçin Gerekli Olan Evraklar

Elektrik tesisatının güç artırımı için gerekli olan evraklarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Konutlar için tapu ya da kira kontratı fotokopisi
 • İş yerleri için vergi levhası fotokopisi
 • İş yeri faaliyet belgesi
 • Ticari Sicil Gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Talep eden gayrimenkul sahibinin kimlik fotokopisi
 • Gerekli durumlarda vekâletname

Sonraki aşamalarda ise bina keşfi yeniden yapılarak yeni güce uygun elektrik tesisatı projesi çizilmektedir. Elektrik tesisatı bu yeni projeye uygun olacak şekilde revize edilmektedir. Bulunulan bölgede hangi dağıtım şirketi aktif ise projeler ile başvurularak tesisat muayenesi yaptırılır ve eski projeye ait sözleşme de yenilenmelidir.

Elektrik Güç Artırım Ücreti ve Güç Artırım Projesi Hakkındaki Bilgiler

Elektrik güç artırımı için yapılan yeni sözleşmede ödenmesi gereken güvence bedeli için net bir tutar söylenemez, çünkü bağlantı gücüne göre fiyatta değişiklik gösterilmektedir. Güvence bedelinin alınma nedeni ise tüketicinin faturasını ödememe riskini ortadan kaldırmaktır.

Ne kadar güvence bedeli ödeyeceğinizi hesaplamak için, her yıl EPDK tarafından belirlenen kW başına değer (Güncel bedel 85 TK) ile yeni sözleşmenizdeki gücü çarpanız yeterli olacaktır. Sözleşmeniz sona erdiğinde ise bedeliniz iade edilir.

Güç artırımı projesi hakkında önemli bilgileri ise şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Elektrik tesisatı ve donanımının yetersiz kaldığı durumlarda sürekli ana sigorta atar.
 • Özellikle eski elektrik tesisatları konutlarda ya da iş yerlerinde kullanılan yeni nesil cihazların enerji tüketim kapasitelerini karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle güç artırım projesi ile tesisatın kapasitesinin artırılması gerekir.
 • Trafo güç artırım projesi, elektrik tesisatındaki kapasite değişimlerinde mutlaka hazırlanması gereken bir prosedürdür.
 • Enerji şirketinin bilgisi dışında mühürlü tesisata müdahale ederek projesiz güç artırımı işlemi ciddi riskler doğurabilir.
 • Trafo güç artırım projesi yükümlülüklerini yerine getirmeyen abonelere “usulsüz elektrik tüketimi” mevzuatındaki hükümler uygulanır.
 • Enerji dağıtım şirketinin sözleşme şartlarına bağlı olarak 1 yıl içinde en fazla 3 defa güç artırım talep edilebilir.

Güç artırım nedir? Sorusuna bu bölümde cevap bulamadıysanız zaman kaybetmeden bizimle iletişime geçebilir ve tüm sorularınıza hızlı bir şekilde cevap bulabilirsiniz.